Naša spoločnosť sa zúčastnila prednáškovej sály bezpečnosti priemyslu a obchodu

2023-12-22

Dnes sme Henan Shuangxin požiarnej ochrany zariadenia Manufacturing Co, Ltd sa zúčastnili mestapriemyselný a obchodný priemysel bezpečnosť výroby prednášková sála, čo je veľmi zmysluplná príležitosť na vzdelávanie. Prostredníctvom tejto prednášky sme si nielen hlboko uvedomili dôležitosť bezpečnej výroby, ale naučili sme sa aj veľa praktických vedomostí a zručností.V prednáškovej sále odborníci v prvom rade podrobne predstavili aktuálnu situáciu a výzvy bezpečnej výroby v priemysle a obchode, ako aj príslušné zákony a predpisy. Prostredníctvom jednoduchého vysvetlenia máme jasnejšie pochopenie dôležitosti bezpečnosti výroby, ako je tá našahmlové delodielňa a rozumieť zodpovednostiam a povinnostiam, ktoré by podniky mali prevziať v oblasti bezpečnosti výroby. Tieto poznatky poskytujú dôležitý návod a základ pre našu budúcu prácu.Po druhé, prednášková sála pozvala aj množstvo odborných a technických pracovníkov, aby podrobne vysvetlili bezpečnostnú výrobnú technológiu a opatrenia. V kombinácii s praktickými kufríkmi, ako naprzubná pištoľvo výrobnom procese podrobne opisujú bezpečnostné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť vo výrobnom procese, a ako predchádzať týmto nebezpečenstvám a ako sa s nimi vysporiadať prostredníctvom vedeckých metód a technických prostriedkov. Tieto technické znalosti majú priamy riadiaci význam pre výrobu a riadenie našej továrne a určite ich využijeme v praktickej práci na zlepšenie našej úrovne bezpečnosti výroby.Okrem toho sa v prednáškovej sále organizovali aj nácviky a návštevy v teréne, takže sme osobne pocítili aplikáciu bezpečnostnej výrobnej technológie a praktické výsledky. Účasťou na týchto aktivitách nielen prehlbujeme naše znalosti o bezpečnosti výroby, ale zlepšujeme aj naše vlastné povedomie o bezpečnosti a schopnosti reakcie na núdzové situácie. Tieto praktické aktivity nám veľmi pomohli, ale zároveň nám umožnili hlbšie pochopiť dôležitosť a naliehavosť práce v oblasti bezpečnosti výroby.


Štúdiou bezpečnostnej výrobnej haly sme nielen zvýšili naše znalosti, ale aj inšpirovali naše odhodlanie ďalej zlepšovať úroveň bezpečnostnej výroby. Budeme pokračovať v posilňovaní štúdia a osvojovania si poznatkov o bezpečnosti výroby, neustále zlepšovať a zdokonaľovať náš systém riadenia bezpečnosti výroby a snažiť sa vytvárať bezpečné, stabilné a harmonické výrobné prostredie. Veríme, že len kvalitnou a bezpečnou výrobou zabezpečíme bezpečnosť života a zdravie zamestnancov, ako aj trvalo udržateľný rozvoj a dlhodobú prosperitu podniku. Spolupracujme na budovaní bezpečnej výroby lepších zajtrajškov a snažme sa!
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy