Aké sú bežné prevádzkové formy elektrického požiarneho ventilu na odvod dymu

2022-06-07

1. Spôsob činnosti elektrického požiarneho ventilu na odvod dymu: pohon pôsobí v smere otvárania alebo zatvárania ventilu podľa otvárania alebo zatvárania signálu spínača.

Ak je signál zapnutia/vypnutia zachovaný, pohon bude pokračovať v činnosti, kým nedosiahne polohu, kedy je ventil úplne otvorený alebo zatvorený, a automaticky sa zastaví. Bez ohľadu na to, kde sa pohon pohybuje, pokiaľ sa mení stav signálu spínača (zo zapnutého na vypnutý alebo z vypnutého na zapnutý), pohon sa bude pohybovať v opačnom smere.

2.forma prúdového vstupu: ak je váš vstup DC 4-20mA prúd, vyberte túto formu. Spôsob prevádzky: pohon podľa veľkosti vstupného prúdového signálu môže poháňať vreteno, aby chodilo a zostalo v ľubovoľnom smere plného zdvihu a potom dokončilo ľubovoľné nastavenie otvoru ventilu.

3. forma vstupu napätia: ak je váš vstup DC 0-10V alebo 2-10V, zvoľte túto formu. Spôsob prevádzky: pohon podľa veľkosti signálu vstupného napätia môže poháňať stonku tak, aby chodila a zostala v ľubovoľnom smere plného zdvihu a potom dokončila ľubovoľné nastavenie otvoru ventilu.